Asbest

Er zijn verschillende soorten asbest. Door de jaren heen zijn er drie verschillende soorten asbest. Het gaat hier om de witte asbest, de bruine asbest en de blauwe asbest variant. Er waren in Nederland een vijftal bedrijven welke deze asbest produceerden. Het asbest werd vooral in het asbestcement gebruikt als golfplaten en ook werden er buizen gemaakt. Daarnaast was er ook het asbest onder het vinyl in vloeren en asbest in isolatiematerialen. Tevens was er de verf en de lijm. Er zijn dus verschillende toepassingen geweest van asbest, voordat men er achter kwam dat het stof niet goed is voor de gezondheid van de mens.

De risico’s en wetgeving

Als je asbest wil laten weghalen in verband met het risico en de wetgeving. In 1978 is het Asbestbesluit er gekomen en is het niet meer toegestaan om op grote schaal Asbest te gebruiken in de bouw van woning als ook de landbouw en industrie. Het is in specifieke situaties zelfs van groot belang om juist de asbest weg te halen in verband met de gezondheid en de risico’s voor de gezondheid.

In en rondom het huis en asbest

In de woning komt het asbest het asbest voor op verschillende plaatsen. Het is goed om te controleren of er asbest in uw woning voorkomt. Het kan een set asbest golfplaten op het schuurtje zijn of bijvoorbeeld onder het vinyl in de slaapkamers. Ook bij de isolatie van de woning is vaak asbest gebruikt. Door te weten waar het is, is het mogelijk om maatregelen te treffen om je gezondheid goed te beschermen.

Wil je asbest gaan verwijderen?

Het is dan goed om door een professioneel bedrijf een goede inventarisatie te laten maken om daarna een opgave te krijgen van de kosten. Hierna is het gemakkelijker om een goede beslissing te nemen om het asbest verwijderen uit te laten voeren. Het is altijd beter om het door professionals te laten doen.

Verbouwen en asbest

Als je jouw woning wilt gaan verbouwen en je weet dat er asbest in de woning aanwezig is dan is het belangrijk om dit eerst vakkundig te laten verwijderen. Ook kan het zijn dat je de woning aan het verbouwen bent en opeens asbest tegenkomt. Hoe vervelend of het ook is; je moet dan gewoon even stoppen en tijd vrijmaken om het asbest te laten verwijderen. Op die manier is het namelijk mogelijk om je gezondheid te beschermen. Verbouwen en asbest zijn samen geen goede combinatie. Het is daarom beter en verstandiger om, wanneer dit het geval is, direct maatregelen te treffen.

Waarom stoppen met verbouwen bij asbest?

Als je gaat verbouwen en je komt bijvoorbeeld asbestplaten tegen of asbest onder de vloer of in het beton dan moet je direct stoppen met werken. Als asbest nog heel is dan is er eigenlijk weinig risico om hier gezondheidsklachten door te krijgen. Als je echter asbest gaat slopen, zagen of op een andere manier bewerken dan komen er stofdeeltjes vrij. Het is bijzonder vervelend om deze in te ademen. De asbest deeltjes gaan dan namelijk in je longen zitten en zullen zorgen voor gezondheidsklachten. Iets wat je ten alle tijde moet voorkomen. Het is daarom verstandig en veel beter om direct te stoppen met en verbouwing als er asbest is.

Weet je het van tevoren?

Als je al weet dat er asbest in je woning zit dan is het natuurlijk belangrijk om het weg te laten halen. Op die manier smoor je de gevaren van het asbest (zie ook www.asbest-subsidies.nl) in de kiem. Je hoeft er dan geen last van te krijgen en je kunt op een gerust manier later je woning gaan verbouwen. Wel zo fijn!

Asbest wetgeving en subsidieregeling

Werken met asbest is niet ongevaarlijk. Het is daarom, dat er asbest wetten en regels zin opgesteld. Het is afhankelijk van de situatie elke regels gelden en toegepast moeten worden. Ten eerste is het belangrijk om te weten of het om particulier of beroepsmatig behandelen van asbest gaat. De particulieren krijgen te maken met het asbestverwijderingsbesluit 2005 en ook met het bouwbesluit. Als je beroepsmatig met asbest omgaat dan kan dit als werkgever, werknemer of zelfstandige zijn. Het Arbeidsomstandighedenbesluit geldt dan ook. Natuurlijk zijn er nog een aantal andere regels welke van belang zijn als het om asbest gaat. Omdat asbest gevaarlijk is wil de Rijksoverheid maar ook de verschillende provincies het asbest zo snel mogelijk van het dak hebben.

Welke asbest wetgeving is er?

De volgende besluiten en wetten zijn er onder andere rondom asbest:

 • Het Asbestverwijderingsbesluit 2005
 • Het Besluit asbestwegen
 • Het Arbeidsomstandighedenbesluit
 • Het Productenbesluit Asbest
 • Het Certificatieschema’s voor werken met asbest
 • Het Bouwbesluit 2012
 • Het Modelbouwverordening Gemeenten lke

De juiste wetten voor een goede bescherming

Het is goed om te weten dat er voldoende wetten en regels zijn om de schadelijke gevolgen te beperken. De schadelijke gevolgen voor de gezondheid van vele mensen.

Prijzen asbesthoudende golfplaten

Het kan natuurlijk ook zijn dat u asbesthoudende platen heeft en deze wilt laten weghalen. Het is belangrijk om het verschil in groottes te kennen van de verschillende platen. De kosten hiervan zijn grofweg als volgt.

 • 1 – 10 m2: €505 – €605
 • 11 – 20 m2: €605 – €705
 • 21 – 30 m2: €705 – €755
 • 31 – 50 m2: €755 – €805
 • meer dan 100 m2: €14 – €15 per m2

De prijzen voor inventarisatie zijn natuurlijk niet meegenomen. Een inventarisatie wordt namelijk vooraf gedaan om na te gaan hoeveel asbest er in een pand aanwezig is. Daarna worden kosten berekent.

Bekijk ook:

> Rijksoverheid
> Stichting Certificatie Asbest Ascert
> Landelijk Asbestvolgsysteem
> Asbest-Subsidies.nl
> Asbest gezondheid