Duurzaam bouwen

Duurzame bouwen is doorgaans gezonder voor bewoners, duurzame woningen stoten minder broeikasgassen uit en sparen grondstoffen. De overheid geeft zelf het goede voorbeeld door alleen nog te kiezen voor duurzamere kantoorgebouwen.

Omschrijving van duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen betekent woningen ontwikkelen en beheren met respect voor mens en milieu. Het gaat bij duurzaam bouwen niet alleen om energiebesparing in huizen en gebouwen (gebouwde omgeving), maar bijvoorbeeld ook om het gebruiken van duurzame materialen die rekening houden het milieu en de gezondheid van  bewoners en gebruikers; een gezond binnenmilieu bijvoorbeeld door goede ventilatie om vocht, schimmel en ophoping van schadelijke stoffen te voorkomen;   prettige en leefbare huizen, gebouwen, wijken en steden;
duurzaam slopen door materialen te gebruiken die na sloop weer makkelijk kunnen worden hergebruikt; verantwoord watergebruik; voorkomen dat grondstoffen voor bouwmaterialen uitgeput raken.

Duurzaam bouwen speelt op drie schaalniveaus: materialen, gebouwen en stadsdelen en wijken. Het ene project combineert alle aspecten of thema’s van duurzaam bouwen (zoals energie, materialen, gezondheid, ontwerp en landgebruik). Bij een ander project ligt de focus op één milieuaspect, bijvoorbeeld energie. energie neutraal, klimaatneutraal of energiezuinig bouwen is een belangrijk onderdeel van duurzaam bouwen.