Top 5 verbouwproblemen

Wanneer u aan een verbouwing begint, weet u vaak niet wat u uzelf precies op de hals haalt. Onverwachte obstakels komen pas tijdens de verbouwing te voorschijn. Met deze top 5 verbouwproblemen bent u goed voorbereid op verbouwperikelen die op de loer liggen en weet u hoe u ze kan voorkomen.

Verbouwprobleem 1: Het budget voor de bouwkosten  wordt overschreden

De bouwkosten voor uw verbouwing blijken bijna altijd hoger te liggen dan van te voren bedacht. Nieuwe eisen, onvoorziene uitgaven of aannemers die de het budget te rooskleurig hebben voorgespiegeld zorgen voor een stijging van de bouwkosten.

Oplossing

zorg ervoor dat u altijd rekening houdt met een eventuele tegenslag. Reken in uw budget een buffer mee zodat u niet krap zit bij onverhoopte gebeurtenissen. Daarnaast is het verstandig om alvorens aan de verbouwing te beginnen, bouwadvies of professionele calculaties in te winnen. Op deze manier krijgt u een reëel beeld van de bouwkosten.

Verbouwprobleem 2: Er wordt niet aaneengesloten gewerkt

In het begin is iedereen nog positief over een verbouwing, maar naarmate de maanden verstrijken blijkt de zin om ermee verder te gaan steeds minder. Verbouwingen worden op een lager pitje gezet en later weer eens opgepakt. U loopt het risico dat, wanneer de verbouwing hervat wordt, bepaalde materialen niet meer verkrijgbaar zijn.

Oplossing

zorg voor een goede, realistische planning en bouw coördinatie. Weet waar u aan begint. Vaak wordt er zonder voorbereiding begonnen aan een verbouwing, zonder dat men de gevolgen ervan overziet. Zorg er ook voor dat je rekening houdt met de seizoenen, zo kunnen bepaalde werkzaamheden niet uitgevoerd worden bij vorst, of tijdens de bouwvak.

Verbouwprobleem 3: Er wordt slecht gecommuniceerd

Bij een verbouwing zijn veel partijen betrokken. Het is van het grootste belang dat zij goed communiceren, want een slechte communicatie leidt tot misverstanden. Toch gaat veel communicatie nog langs elkaar heen en worden werkzaamheden te vaak niet of nauwelijks op elkaar afgestemd.

Oplossing

Blijf voortdurend met elkaar communiceren. Zorg ervoor dat er één contactpersoon is die op de hoogte is van alles wat er speelt bij de verbouwing of de bouw. Deze contactpersoon stemt de werkzaamheden op elkaar af en stelt prioriteiten.

Verbouwprobleem 4: De kwaliteit is niet wat u ervan had verwacht

Soms valt de kwaliteit van het afgeleverde werk tegen. Dit komt vaak  doordat er geen professionals zijn ingeschakeld of er geen controle is op het resultaat. Soms wordt er gekozen voor onbetrouwbare aannemers, soms worden klussen zelf uitgevoerd. Sommige klussen zijn echt vakmanwerk en moeten door een professional uit worden gevoerd.

Oplossing

Zorg dat u altijd werkt met professionals die ervaring hebben in de branche. Zij weten wie er betrouwbaar is en wie zij kunnen inschakelen voor een specialistische klus. Zorg ook voor bouwmanagement dat toeziet op de geleverde kwaliteit.

Verbouwprobleem 5: De planning wordt niet gehaald

Aannemers komen soms met een onrealistische of te strakke planning. Bij een onverwachte gebeurtenis als een vertraging in de levertijd van een product of ziekte van een werknemer kan de hele planning uitlopen.

Oplossing

Laat een reële en betrouwbare planning maken. U kunt hiervoor bouwadvies inschakelen. Een goede planning rekent wat ruimer en houdt rekening met onvoorziene gebeurtenissen. Ook moeten werkzaamheden zo goed mogelijk op elkaar afgestemd worden.