Verbouw subsidies

Bij het verbouwen van je woning kun je in sommige gevallen aanspraak maken op een verbouw subsidie. Fijn, want een verbouwing kost al snel aardig wat geld. Er is de laatste jaren wel weer een en ander gewijzigd in de regelgeving. In dit artikel lees je hier meer over.

Laag btw-tarief

In het verleden was het zo dat je op de arbeidskosten bij renovatie- en herstelwerkzaamheden 6% btw betaalde in plaats van 21%. Deze regeling is een aantal keer verlengd, maar 1 juli 2015 is het btw-tarief definitief omhooggeschroefd. Bestaat je verbouwing alleen uit het stukadoren, schilderen of isoleren van je woning, dan kun je nog wel van het lage btw-tarief gebruikmaken. Houd hierbij wel goed in de gaten dat de woning minstens 2 jaar oud moet zijn.

Speciale subsidie voor monumenten

Als je woont in een rijksmonument, heb je te maken met strikte regels omtrent een verbouwing. Het voordeel is dat er wel verschillende subsidiemogelijkheden zijn, specifiek voor monumenten. De Instandhoudingssubsidie biedt een bijdrage voor sober en doelmatig onderhoud aan je woning. Voor restauratiewerkzaamheden kun je wellicht een beroep doen op Subsidie vanuit de provincie. Informeer naar de mogelijkheden.

Verbouw subsidie binnen je gemeente

Dat er landelijk geen subsidie is voor de verbouwing van je woning, wil nog niet zeggen dat die er voor jou helemaal niet is. Verschillende gemeentes hebben namelijk lokale regelingen waarmee je wel subsidie kunt aanvragen voor woningverbetering. Het gaat dan vooral om projecten die energiebesparing opleveren. Daarnaast zijn er vaak aantrekkelijke leningen af te sluiten als je je woning wilt verbouwen. Een voorbeeld hiervan is de Stimuleringslening. Deze kan gebruikt worden voor onderhoud, restauratie en/of renovatie van je pand. Dat mag ook ter bevordering van het wooncomfort zijn. Niet elke gemeente biedt deze stimuleringslening aan. Het is bovendien altijd goed om de investeringskosten tegen de verwachte baten af te wegen om te bepalen of een verbouwing voor jou de beste optie is.